Return to Chart Head                        P4-1D, January 17, 2003

  
  
   F20  016_056 Wuensch
  ________| Gertrude
 |    | Ida      
 |    | Hilda     
 |   
 |  F21  016_057 Winsch
 |    | Kate
 |    | Morie
 | _______| George
 ||    | Russel  
 ||    | Roth     
 ||
 || F22  016_058 Winsch
 || ______| Frederick
 |||   | Harry    
 |||
 |ÎÎÎ|F29  016_059 Winsch
 |ÎÎÎ|   | Kenneth
 |ÎÎÎ|_____| Carlisle
 |ÎÎÎ|                               018_172 Minning
 |ÎÎÎ| F35 016_060 Winsch                     |Wife: Shirley
 |ÎÎÎ|   | Earl                         | Albert,III
 |ÎÎÎ|   | Robert                   __________| Andrea
 |ÎÎÎ|_____| Ada                    |     |Wife:Linda
 |ÎÎÎ|   | Helen                   |     | Scott
 |ÎÎÎ|   | Clara                   |     | Nikolous
 |ÎÎÎ|                         |      
 |ÎÎÎ|_F38_ 016_061 Feasal               |      018_175 Dias
 |ÎÎÎ|_F39_ 016_062 Stockhau              |     | Jacalyn
 |ÎÎÎ|_F40_ 016_117 Kemmer               | ________| Bobbie
 |ÎÎÎ|                         | |    | David
 |ÎÎÎ|_F41_ 016_118 Kramer               | |    
 |ÎÎÎ|                         | |     018_177 Allerson
 |ÎÎÎ|                         | | ______| Erik
 |ÎÎÎ|                 017_105 Minning | | |   | Twin
 |ÎÎÎ| F43 016_065 Winsch       | Nancy     | | |    
 |ÎÎÎ|   | Louise          | Janet     | | |    018_178 Reichmuth
 |ÎÎÎ|_____| Charles     _________| Albert,II______| | |   | Steven
 |ÎÎÎ|   | Chester     |     | Deborah__________| | ____| Austin
 |ÎÎÎ|   | Ellen      |     | Cynthia____________| |    
 |ÎÎÎ|            |     | Claudia______________|   
 |ÎÎÎ| F46 016_066 Minning |                 
 |ÎÎÎ|_____| Albert,I________|
 |ÎÎÎ|
 |ÎÎÎ|
 |ÎÎÎ|
 |ÎÎÎ|
 |ÎÎÎ|
 |ÎÎÎ|
 |ÎÎÎ|


COPYRIGHT © 1997 through 2003 and beyond, Richard (Dick) Giering
All rights reserved; Copies may be made without prior permission ONLY with credit to the Author
michael kors outlet kate spade outlet kate spade outlet sport blue 3s kate spade outlet louis vuitton outlet wolf grey 3s sport blue 6s sport blue 6s louis vuitton outlet Foamposites sport blue 3s Louis Vuitton Outlet louis vuitton outlet jordan 6 sport blue sport blue 6s louis vuitton outlet lebron 12 louis vuitton outlet louis vuitton outlet