|ÎÎÎ| Return to Chart Head                |     P3-2, April 30, 1999
 |ÎÎÎ|         |                 |
 |ÎÎÎ|         |               A26 |     015_051 Winch       
 |ÎÎÎ|         |                 |     | John__________________F55_
 |ÎÎÎ|         |                 |     | Katherine____ X
 |ÎÎÎ|         |                 |     | Frank_________________F56_
 |ÎÎÎ|         |                 |     | Henry
 |ÎÎÎ|         |                 |_________| Emma__________________F58_
 |ÎÎÎ|         |                      | Anthony_______________F59_
 |ÎÎÎ|         |                      | Josephine_____________F60_
 |ÎÎÎ|         |                      | Barbara_______________F61_
 |ÎÎÎ|         |                      | Marie_________________F62_
 |ÎÎÎ|         |                      | Gertrude
 |ÎÎÎ|         |              
 |ÎÎÎ|         |                      015_052 Heyer
 |ÎÎÎ|         |                      | Emma__________________F63_
 |ÎÎÎ|         |                      | Henry_________________F64_
 |ÎÎÎ|         |                      | Clara
 |ÎÎÎ|       A25 |        014_043 Heyer        | Thomas________________F66_
 |ÎÎÎ|         |       | John_______________________| Andrew
 |ÎÎÎ|         |       | Isreal_______       | Mary
 |ÎÎÎ|         |______________| Henry    |       | Marcus
 |ÎÎÎ|                 | Senius______ |       | George
 |ÎÎÎ|                 | Emma_______ ||       | Ella
 |ÎÎÎ|                 | Jerena____ |||       | Edna
 |ÎÎÎ|                 | Annie____ ||||       | Ida
 |ÎÎÎ|                      |||||       | Margaret
 |ÎÎÎ|                      |||||
 |ÎÎÎ|                      |||||
 |ÎÎÎ|                      |||||_____________ 015_053 Heyer
 |ÎÎÎ|                      ||||______________ 015_054 Heyer
 |ÎÎÎ|                      |||_______________ 015_055 Keiper
 |ÎÎÎ|                      ||________________ 015_056 Fehr
 |ÎÎÎ|                      |_________________ 015_057 George
 |ÎÎÎ| 
 |ÎÎÎ| 
 |ÎÎÎ| 
 |ÎÎÎ| 
 |ÎÎÎ| 
 |ÎÎÎ| 
 |ÎÎÎ| 
 |ÎÎÎ| 
 |ÎÎÎ| 
 |ÎÎÎ| 
 |ÎÎÎ| 
 |ÎÎÎ| 
 |ÎÎÎ| 
 |ÎÎÎ| 
 |ÎÎÎ| 
 |ÎÎÎ| 
 |ÎÎÎ| 
 |ÎÎÎ| 
 |ÎÎÎ| 
 |ÎÎÎ| 
 |ÎÎÎ| 
 |ÎÎÎ| 
 |ÎÎÎ| 
 |ÎÎÎ| 
 |ÎÎÎ| 
 |ÎÎÎ|  
 |ÎÎÎ| 
 |ÎÎÎ| 

COPYRIGHT © 1997 and beyond, Richard (Dick) Giering
All rights reserved; Copies may be made without prior permission ONLY with credit to the Author
sport blue 3s Louis Vuitton Outlet legend blue 11s wolf grey 3s Louis Vuitton Outlet coach factory outlet lebron 12 louis vuitton outlet louis vuitton outlet jordan 3 sport blue jordan 3 sport blue cheap air jordans jordan 3 sport blue louis vuitton outlet kate spade outlet cheap jordans sport blue 3s kate spade outlet louis vuitton outlet sport blue 6s