|VVV|Return to Chart Head| | |    | | | |              P4-17, October 12, 2000
 |VVV|          | | |    | | | |
 |VVV|          | | |    | | | |
 |VVV|          | | |    | | | |          
 |VVV|          | _| |    | | | |          
 |VVV|          || ___|    | | | |        K88 018_018
 |VVV|          |||      | | | |          | Bryan
 |VVV|          |||      | | | |___________________| Justine
 |VVV|          |||      | | |           
 |VVV|          |||      | | |           
 |VVV|          |||      | | |         K87 018_019
 |VVV|          |||      | | |           |Wife: Jean
 |VVV|          |||      | | |           | John Wayne
 |VVV|          |||      | | |_____________________| Jennie Lee
 |VVV|          |||      | |            |Wife: Nancy
 |VVV|          |||      | |            | Daniel
 |VVV|          |||      | |            | Angela             
 |VVV|          |||      | |            
 |VVV|          |||      | |          K86 018_021
 |VVV|          |||      | |            |CL Raul Flores
 |VVV|          |||      | |_______________________| Miranda
 |VVV|          |||      |             
 |VVV|          |||      |             
 |VVV|          |||      |             
 |VVV|          |||      |           K85 018_022 Hawes
 |VVV|          |||      |             | Peter
 |VVV|          |||      |             | Jeffery
 |VVV|          |||      |             | Kristen
 |VVV|          |||      |_________________________| Richard
 |VVV|          |||                   | Edward
 |VVV|          |||                   | Nichlas 
 |VVV|          |||                   | Derek ____X
 |VVV|          |||                   | Tyler
 |VVV|          |||                     
 |VVV|          |||     
 |VVV|          |||   G52 017_009
 |VVV|          |||     | Peggy
 |VVV|          |||     | Joseph
 |VVV|          ||| ________| Howard
 |VVV|          ||| |    | Gwendlyn          018_029
 |VVV|          ||| |                  |Wife: Julie
 |VVV|          ||| |                  | Samantha
 |VVV|          ||| |  G53 017_010 Kramer   _______| Kevin5
 |VVV|          ||| |    | Terry       |    | Wife: Sandra 
 |VVV|          ||| | ______| Scott       |    
 |VVV|          ||| | |             |    018_030 High
 |VVV|          ||| | |             |    | Michael   
 |VVV|          ||| | |             |    | Husb: Jason
 |VVV|          ||| | | G54 017_011      | _____| Nicholas
 |VVV|          ||| | |   |Wife: Marjorie   | |   | Casandra   
 |VVV|          ||| | |   | Thomas____________| |
 |VVV|          ||| | |   | Theresa_____________| 
 |VVV|          ||| | |   | Tari2 _____________________ 018_031 ??? 
 |VVV|          ||| | | ____| Tricia____________________ 018_032 ???
 |VVV|          ||| | | |   Wife: Barbara                       _|       
 |VVV|          ||| | | |  | Robert____________________ 018_033 
 |VVV|          ||| | | |  | Michael___________________ 018_034 
 |VVV|          ||| | | |  | Kristal___________________ 018_241   
 |VVV|          ||| | | |
 |VVV|          ||| | | |


COPYRIGHT © 1998, 1999, 2000 and beyond, Richard (Dick) Giering
All rights reserved; Copies may be made without prior permission ONLY with credit to the Author
wolf grey 3s Louis Vuitton Outlet wolf grey 3s sport blue 6s louis vuitton outlet cheap jordan shoes Louis Vuitton Outlet Louis Vuitton Outlet michael kors outlet Louis Vuitton Outlet coach outlet retro jordans for sale louis vuitton purses kate spade outlet wolf grey 3s retro jordans for sale michael kors outlet sport blue 3s louis vuitton outlet louis vuitton outlet